Ik maak een moment met Peter Riphagen

Het is zonnig, midden op de dag. Uit de wind is het zelfs heet. Ik heb op mijn wandelingen door de stad ontdekt dat sommigen lokale bedrijven het erg goed doen momenteel. Daar gaan Peter en ik over kletsen op het warmoezerij terrein op GOUDAsfalt.

Peter is met een aantal andere mensen daar bezig een oogsttuin neer te zetten. Best de uitdaging, gezien de lokatie. Maar stapje voor stapje krijgt het steeds meer vorm en kan de natuur langzaam maar zeker haar gang gaan. 

Wat betekent deze tuin eigenlijk? Wat bevordert het? Het brengt mensen samen, vergroot de verbinding met de aarde. Heel simpel en enorm waardevol. Hoe mooi wil je het hebben?! Zoals ze dit in de regionomie noemen: groeien met de kracht van verbinding, op regionaal niveau dus.

En dit sluit ook mooi aan bij de lokale ondernemers die het nu extra druk hebben. De huidige restrictie periode door COVID-19 brengen nieuwe behoeften naar voren van de Goudse inwoners.

Eén daarvan is het vormen van andere eetpatronen. Of liever, de reistijd naar en van werk is weggevallen voor velen en daardoor is er ruimte en behoefte gekomen voor meer sociale verbinding. Net als muziek hoort eten ook bij de universele taal van verbinding en zijn mensen dit gaan uiten door bijvoorbeeld hun brood zelf te gaan bakken.

Peter houdt zich ook bezig met onderzoeksjournalistiek dus ik wilde met hem klankborden hierover. Hij vertelde me dat Rechtstreex, het groente en fruit distributiecentrum voor regionale producten op GoudAsfalt, nu twee keer zoveel vraag heeft als voorheen. En van de Molen de Roode Leeuw weet ik dat de molenaar de wieken niet lang en snel genoeg kan laten draaien om de vraag voor meel en bloem aan te kunnen.

De aandacht van de inwoners is nu meer dan ooit op de lokale ondernemer gevestigd. Gelukkig…en eindelijk! Als beeldend verhalenverteller met een passie voor het regionomische gedachtengoed sta ik natuurlijk te springen om hier wat moois mee te doen.

Wordt vervolgt!


 

Hedwig Schipperheijn

Wees onderdeel van het co-creatielab voor het maken van impactverhalen.

 

Maak contact!

Hedwig
info@iopener.io
No Comments

Post A Comment